Web
Analytics
İngilizce » Bahar Erdem Beylikdüzü Anaokulu

İngilizce

Her sınıfımızda her gün İngilizce dersimiz mevcuttur. İngilizce öğretmenimiz derslerin dışında da günlük aktivitelere katılarak, İngilizce iletişim kurar. Çocuklar İngilizceyi şarkılar, tekerlemeler, kukla & drama, sanat aktiviteleri, oyunlar, gibi eğitim araçlarıyla eğlenerek öğrenirler.

Çocuklarımız küreselleşen bir dünyada büyümektedirler. Okul öncesi yılları çocuğun çevresinde olan biteni sürekli sorguladığı, keşfetmeye çalıştığı ve özellikle bilişsel ve dilsel açıdan son derece hızlı geliştiği bir dönemdir. Bu süreçte temel amacımız, çocuklarımızın İngilizce’yi severek öğrenmelerini sağlamak ve İngilizce’de duygu ve düşüncelerini doğru ifade edebileceği temel iletişim becerilerini kazandırmaktır.

Okul öncesi dönemde çocukların birçok alanda aynı anda geliştiği göz önünde bulundurulduğunda, Bahar Erdem Anaokulu’nda uyguladığımız program çocukların gelişimlerini İngilizce aracılığı ile de teşvik edip pekiştirmeyi hedeflemektedir. Böylece, çocuklarımızın sağlam bir İngilizce temeli ile geniş bir perspektifte doğal gelişim göstermelerine katkı sağlama amaçlanmaktadır. Erken dönem İngilizce programımızın öğrenme ve gelişim alanlarının en önemli öğelerinden birini dil ve iletişim oluşturmaktadır..Programımız öğrencilerimizin dillerini, iletişim ve düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla kullanmalarını teşvik etmektedir. İngilizce derslerimiz, seçilen renkli ve görsel öğretim malzemeleri ve konular ile Türkçe ders programımız ile büyük ölçüde eşleştirilmiş olup, kalıpların ve sözcüklerin içerik olarak doğru yerde kullanılmasını kazandırmayı amaçlar.